Advertisement
Hotel Kazzhol
Hotel Kazzhol
Address:
127/1 Gogol Str, Almaty, Kazakhstan
Traveler Rating by TripAdvisor