Advertisement
Freddy's Hostel
Freddy's Hostel
Address:
75 Bardhok Biba Street, Tirana, Albania
Traveler Rating by TripAdvisor