Advertisement
Holiday Inn Potts Point - Sydney
Holiday Inn Potts Point - Sydney
Address:
203 Victoria St, Potts Point, Sydney, Australia
Traveler Rating by TripAdvisor