Advertisement
Sheba Hotel
Sheba Hotel
Address:
773 Ali abdulmoghni Street, (formerly Taj Sheba Hotel), Sana'a, Yemen
Traveler Rating by TripAdvisor