Advertisement
Hotel Bristol
Hotel Bristol
Address:
Kristian IV's Gate 7, Postboks 6764, St. Olavsplass, Oslo, Norway
Traveler Rating by TripAdvisor